Contact

Contact en Privacybeleid

Neem gerust contact op als je vragen hebt, je informatie wenst of een afspraak wil maken.

 

 

Leen Plas

+32 (0)479/69 37 81

 

leen@scheppingskracht.be

www.scheppingskracht.be

FB: biodanza met leen

Privacybeleid

 
 
 
 

Privacybeleid conform de AVG-wetgeving van 25 mei 2018

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voel je vrij om het helemaal door te lezen.

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil aangeven dat jouw gegevens bij mij in veilige handen zijn. Ik wens je dan ook te informeren over hoe ik omga met persoonsgegevens die je me verstrekt via deze site.

 

Over mij

Ik, Leen Plas, beheer de website www.scheppingskracht.be en ik sta ook in voor de verwerking van je persoonlijke gegevens die aan me verstrekt worden via mijn website.

Als je mijn website gebruikt, ga je automatisch akkoord met het privacybeleid opgesteld voor deze website.

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft of contact met mij wenst op te nemen kan dit via leen@scheppingskracht.be

 

Persoonsgegevens

Jouw contactgegevens (je naam en e-mail) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om in contact met jou te komen nadat je jouw interesse hebt getoond voor mijn aanbod.

 

Verwerking persoonsgegevens

Indien er een samenwerking tot stand komt, kan het zijn dat ik bijkomende gegevens nodig heb. Deze gegevens kunnen verschillen afhankelijk van het doel waarvoor je me contacteert. Uiteraard gebeurt dit met jouw toestemming. Ik vraag enkel naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking.

 

Ik verwerk jouw gegevens voor volgende doelen:

  • versturen van nieuwsbrieven, mail, nieuwtjes en uitnodigingen omtrent mijn aanbod
  • beantwoorden van vragen of opmerkingen gesteld via mijn contactformulier
  • deelname aan mijn activiteitenaanbod

 

Verstrekking aan derden

Ik verkoop geen persoonsgegevens door aan derden. Mocht het zinvol en passend zijn dat ik informatie doorgeef, gebeurt dit steeds met jouw toestemming.

 

Verder maak ik gebruik van derden voor

  • het verzorgen van mijn internet omgeving (webhosting en mail), partner hiervoor is One.com
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen, partner hiervoor is mogelijk Mailchimp

Ook deze partijen maken gebruik van een privacybeleid om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Bewaartermijn

Ik streef ernaar om jouw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Zolang je me niet expliciet verzoekt om jouw gegevens te verwijderen blijven deze bewaard in mijn database.

Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht van het bewaren van facturen.

 

Beveiliging van de gegevens

Volgende maatregelen heb ik genomen om je persoonsgegevens te beschermen:

 

  • Ik gebruik een SSL-certificaat dat je herkent aan de HTTPS voor de url
  • Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer, deze zijn beveiligd
  • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

 

Alles wat we mogelijks communiceren en delen via Facebook, Instagram, WhatsApp blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij 'ja' op zeiden als gebruikers van deze diensten.

 

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Je hebt altijd het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je mag me hierover altijd aanspreken.

 

Je kan op elk moment beslissen om niet langer mijn mailings te ontvangen, dit op eenvoudig verzoek via leen@scheppingskracht.be of via het contactformulier op mijn website. Na uitschrijving bewaar ik jouw gegevens maximaal twee maanden waarna ze definitief worden verwijderd.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben, dan vraag ik je om contact met mij op te nemen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacybeleid

Indien ik een wijziging aanbreng in mijn privacybeleid zal ik hiervan een aankondiging plaatsen op mijn website.

Copyright © 2015 - scheppingskracht.be

Designed by Leen Plas - All rights reserved